Teltonika RUTX11

  • Hỗ trợ tốc độ 4G (LTE) Cat 6 lên đến 300 Mbps, 3G lên đến 42 Mbps
  • 1 port WAN port 10/100/1000 Mbps
  • 3 port LAN ports, 10/100/1000 Mbps
  • 2 x SIM slots (Mini SIM – 2FF), 1.8 V/3 V, external SIM holders
  • Hỗ trợ 150 user đồng thời
  • Wifi băng tần kép chuẩn 802.11b/g/n/ac Wave 2 (WiFi 5) tốc độ lên đến 867 Mbps
  • CPU: Quad-core ARM Cortex A7, 717 MHz; RAM 256 MB, DDR3

Hotline: 0932.728.972 DOWNLOAD DATASHEET