Teltonika RUT300

  • Router chuẩn công nghiệp
  • 1 x WAN port 10/100 Mbps
  • 4 x LAN ports, 10/100 Mbps
  • CPU: QCA9531, MIPS 24kc, 650 MHz
  • RAM: 64 MB, DDR2
  • Tương thích với hệ thống quản lý từ xa Teltonika

  Hotline: 0932.728.972 DOWNLOAD Datasheet