Điều khoản sử dụng website Raycom Distribution

Điều khoản sử dụng của RAYCOM

Chào mừng bạn đến với Thỏa thuận Cung cấp và Sử dụng Dịch vụ trên trang web https://raycom.vn (“Thỏa thuận”), một hiệp đồng pháp lý giữa RAYCOM Distribution (“RAYCOM”) và bạn, Người dùng dịch vụ trên trang web https://raycom.vn.

I. Điều khoản sử dụng

 1. Bạn phải chấp nhận và tuân theo các điều khoản được quy định trong Thỏa thuận này để truy cập và sử dụng dịch vụ trên trang web https://raycom.vn.
 2. Bất kỳ việc truy cập và sử dụng https://raycom.vn bằng bất kỳ phương tiện nào (máy tính, điện thoại, tivi, hoặc các thiết bị kết nối internet khác) đều phải tuân theo Thỏa thuận này.

II. Đăng ký tài khoản và sử dụng

Khi xem xét việc sử dụng https://raycom.vn, bạn cam kết rằng bạn:

 1. Có đủ tuổi luật định và không bị ngăn cấm sử dụng https://raycom.vn theo pháp luật; hoặc
 2. Có sự chấp thuận của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp để sử dụng https://raycom.vn theo quy định và phù hợp với Thỏa thuận.

III. Các nội dung cấm thực hiện khi sử dụng trang web

Bạn không được thực hiện các hành vi sau khi sử dụng trang web https://raycom.vn:

 1. Lợi dụng trang web để thu thập thông tin của người dùng khác.
 2. Đặt tên tài khoản theo tên của danh nhân, tên các vị lãnh đạo, tên cá nhân phản động hoặc có ý nghĩa không lành mạnh.
 3. Quảng bá sản phẩm dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự cho phép của RAYCOM.
 4. Cản trở trái pháp luật hoặc gây rối đến hệ thống máy chủ.
 5. Sử dụng trái phép thông tin cá nhân và tài nguyên internet.

IV. Giới hạn trách nhiệm

 1. Trong trường hợp bất khả kháng như chập điện, hư hỏng phần cứng, RAYCOM sẽ không chịu trách nhiệm về rủi ro và thiệt hại phát sinh.
 2. Trách nhiệm pháp lý của RAYCOM không vượt quá số tiền RAYCOM nhận được từ bạn khi sử dụng https://raycom.vn.

V. Miễn trừ trách nhiệm Trong phạm vi pháp luật, bạn đồng ý giữ vô hại RAYCOM và liên quan từ mọi khiếu nại và thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng https://raycom.vn.

VI. Sửa đổi thỏa thuận

RAYCOM có quyền sửa đổi Thỏa thuận này và thông báo cho bạn qua trang web https://raycom.vn.

VII. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

Thỏa thuận này tuân theo luật pháp Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp phát sinh sẽ được giải quyết thông qua các phương tiện hòa giải theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi hy vọng bạn sẽ trải nghiệm tốt khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên lạc được cung cấp trên trang web https://raycom.vn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *