Teltonika RUT360

  • Tốc độ hỗ trợ kết nối 4G (LTE) – Cat 6 lên đến 300 Mbps
  • Tốc độ kết nối 3G lên đến 42 Mb
  • 1 x WAN port 10/100 Mbps
  • 1 x LAN ports, 10/100 Mbps
  • 1 x SIM slots (Mini SIM – 2FF), 1.8 V/3 V, external SIM holders
  • 2 x SMA for LTE, 2 x RP-SMA for Wi-Fi
  • Phát wifi chuẩn 802.11 b/g/n, 2×2 MIMO, băng thông tối đa 300Mbps

Hotline: 0932.728.972 DOWNLOAD DATASHEET