Teltonika RUTM50

  • 5G Sub-6 GHz SA, NSA 2.4, 3.4Gbps DL (4×4 MIMO) 900, 550Mbps UL (2×2 MIMO);
  • 4G (LTE): DL Cat 19 1.6Gbps (4×4 MIMO), UL Cat 18 200Mbps
  • 2 SIM cards
  • Wifi băng tầng kép chuẩn 11b/g/n/ac Wave 2 (Wi-Fi 5) với tốc độ lên đến 867 Mbps
  • Hỗ trợ 150 user đồng thời
  • 1 port WAN (có thể được cấu hình thành mạng LAN) 10, 100, 1000 Mbps
  • 4 ports ETH, 10/100/1000 Mbps

Hotline: 0932.728.972 DOWNLOAD DATASHEET