Teltonika RUTX12

  • 2 SIM 4G LTE CAT6 active đồng thời, tốc độ lên đến 600 Mbps
  • Wifi băng tần kép chuẩn Wave 2 802.11ac với tốc độ lên đến 867 Mbps
  • 150 user kết nối đồng thời
  • 2 Slot SIM Card
  • 1 port WAN (10/100/1000 Mbps) Ethernet
  • 4 port LAN (10/100/1000 Mbps) Ethernet
  • Hỗ trợ cân bằng tải

Hotline: 0932.728.972 DOWNLOAD DATASHEET