Teltonika RUTX14

  • Hỗ trợ 4G (LTE) – Cat 12 tốc độ lên đến 600 Mbps
  • Hộ trợ 3G tốc độ lên đến 42 Mbps
  • 2 SIM cards
  • Hỗ trợ chuẩn Wifi 802.11b/g/n/ac Wave 2 (Wifi 5) tốc độ lên đến 867 Mbps
  • 1 port WAN (can be configured as LAN) 10/100/1000 Mbps
  • 4 port LAN 0/100/1000 Mbps
  • 150 user kết nối đồng thời

Hotline: 0932.728.972 DOWNLOAD DATASHEET