Teltonika RUTXR1

  • Hỗ trợ kết nối 4G (LTE) – Cat 6 tốc độ 300 Mbps
  • Hỗ trợ kết nối 3G tốc độ 42 Mbps
  • 2 SIM cards, chuyển đổi dự phòng tự động
  • 150 user đồng thời
  • 1 port WAN 10/100/1000 Mbps
  • 4 port LAN 10/100/1000 Mbps
  • 1 port SFP
  • CPU: Quad-core ARM Cortex A7, 717 MHz, RAM 256 MB, DDR3
  • Phát wifi 5 chuẩn wave2 (Dual Band, MU-MIMO), tốc độ truyền dữ liệu 867 Mbps.

Hotline: 0932.728.972 DOWNLOAD DATASHEET