Teltonika RUTX08

  • 3 port LAN ports, 10/100/1000 Mbps
  • 1 port WAN port 10/100/1000 Mbps
  • CPU: Quad-core ARM Cortex A7, 717 MHz
  • RAM: 256 MB, DDR3
  • Quản lý từ xa với RMS
  • Trang bị các tính năng: OpenVPN, Firewall, DHCP, VRRP

  Hotline: 0932.728.972 DOWNLOAD Datasheet