Teltonika TRB145

  • Gateway 3G/4G công nghiệp dành cho các ứng dụng M2M & IoT
  • Hỗ trợ tốc độ kết nối 4G Cat 1 lên đến 10Mbps
  • Hỗ trợ tốc độ kết nối 3G lên đến 42Mbps
  • CPU: ARM Cortex-A7 1.2 GHz; RAM 128MB; FLASH Memory 512MB
  • 1x Slot SIM Card
  • 1x Connector RS485
  • 2x Digital Input/Output trên 4 pin Power Socket (thông qua cấu hình)
  • 1x Port Micro USB
  • 1x Connector Antenna SMA cho sóng di động

Hotline: 0932.728.972 DOWNLOAD DATASHEET