Teltonika TRB245

 • Hỗ trợ tốc độ kết nối 4G Cat 4 lên đến 150Mbps
 • Hỗ trợ tốc độ kết nối 3G lên đến 42Mbps
 • CPU: Qualcomm MIPS 24Kc 650 MHz
 • RAM 64MB DDR2FLASH; Memory 16MB SPI
 • 2x Slot SIM Card
 • 1x Port 10/100Mbps Ethernet
 • 1x Serial RS232
 • 1x Serial RS485
 • 1x Connector Antenna SMA cho sóng di động
 • 1x Connector Antenna SMA cho GPS
 • 3x Digital Input/Output trên 16 pin Socket (thông qua cấu hình)
 • 1x Analog Input trên 16 pin Socket

Hotline: 0932.728.972 DOWNLOAD DATASHEET