Teltonika TRB143

  • Gateway 3G/4G công nghiệp dành cho các ứng dụng M2M & IoT
  • Hỗ trợ kết nối 4G (LTE) lên đến 150 Mbps (CAT4), 3G lên đến 42 Mbps
  • Hỗ trợ nhiều loại điện áp nguồn (12– 30 VDC)
  • 1 Slot SIM Card
  • 1 port Gigabit Ethernet
  • Digital Inputs/Outputs
  • 1 x M-Bus hỗ trợ tới 250 thiết bị phụ và cấp nguồn cho 6 thiết bị phụ

Hotline: 0932.728.972 DOWNLOAD DATASHEET