IO ion4x_2

  • Chuyên dụng: Ngoài trời
  • Tốc độ: 1.78 Gbps
  • 1024 users
  • Anten bên trong 14dBi
  • Chịu được nhiệt độ 60°

Hotline: 0932.728.972 DOWNLOAD DATASHEET