IO ion4xe

  • Chuyên dụng: Ngoài trời
  • Tốc độ: 1.78 Gbps
  • Băng tần 2.4GHz và 5GHz
  • 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2/ax
  • Công nghệ mới nhất MU-MIMO
  • Công suất phát mạnh
  • Cấu hình và quản lý thông qua iCon Cloud Controller hoặc giải pháp On-premise
  • Được chứng nhận EasyMesh
  • Có cảm biến nhiệt độ tích hợp (tùy chọn)

Hotline: 0932.728.972 https://sbomarketing.site/wp-content/uploads/2023/12/2-ion4xe-wi-fi-6-2x2-outdoor-access-point_v2-datasheet.pdf