IO ion12bi

  • Chuyên dụng: Trong nhà
  • Tốc độ: 10.75 Gbps
  • 1536 users
  • 1 X 100/1000/2500 Base-T Ethernet (WAN)
  • 1 X 10G Base X Optical Ethernet SFP (WAN)
  • 2 x 10/100/1000 Base-T Ethernet (LAN)

Hotline: 0932.728.972 DOWNLOAD DATASHEET