Teltonika TRM240

  • Hỗ trợ 4G (LTE) Cat 1 lên đến 10 Mbps, 3G lên đến 42 Mbps, 2G lên đến 236.8 kbps
  • 1 x SIM slot (Mini SIM – 2FF), 1.8 V/3 V
  • Đầu nối ăng-ten 1 SMA for LTE
  • Điện áp hoạt động 5V, cấp nguồn qua microUSB
  • Chuẩn IP30

Hotline: 0932.728.972 DOWNLOAD DATASHEET