IO ion4xi

  • Chuyên dụng: Trong nhà
  • Tốc độ: 1.78 Gbps
  • 1024 users
  • Cổng SFP 2.5 Gbps
  • Băng tần 2.4GHz và 5GHz
  • 802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2/ax
  • Công nghệ mới nhất MU-MIMO
  • Công suất phát mạnh
  • Cấu hình và quản lý thông qua iCon Cloud Controller hoặc giải pháp On-premise

Hotline: 0932.728.972 DOWNLOAD DATASHEET